Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekty badawczeNazwa projektu / grantu

Kierownik

Okres

Wykorzystanie maszyn synchronicznych o wzbudzeniu hybrydowym do konstrukcji wysokosprawnych napędów elektrycznychRyszard Pałka2016 - 2019

Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej i rozbudowanego dwufazowego modelu matematycznego
silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi w procesie syntezy predykcyjnych algorytmów
regulacji prądu

Rafał Piotuch

2015 - 2018

Research Potential - Plasma Potential Shaping an European Research Centre for Plasma Technology

Marcin Hołub

2013 - 2016

PlasmaSpice - zastosowanie plazmy nietermicznej do dekontaminacji przypraw

Stanisław Kalisiak

2014 - 2015

Novel purification technique for the treatment of waste air in the manufacturing process of paraformaldehyd

Marcin Hołub

2012 - 2014

Attracting investments in plasma-based air and water cleaning technologies, PlasTEP+

Marcin Hołub

2012 - 2014

Silnik elektryczny z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów

Ryszard Pałka

2011 - 2013

Rezonansowy przekształtnik tranzystorowy do zasilania reaktora plazmy nietermicznej

Ryszard Pałka

2011 - 2012

Plazmowo-katalityczny układ oczyszczania spalin do silników okrętowych

Tomasz Jakubowski

2009 - 2012

Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in Baltic Sea Region

Marcin Hołub

2009 - 2012

Modernizacja laboratorium energoelektronicznych przekształtników dla technologii zimnej plazmy

Stanisław Kalisiak

2005 - 2007